Délnyírség » Dokumentumok » Pályázatok » Európai uniós forrásból újult meg a családok átmeneti otthona Nagykállóban


 

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv

 

„Családok átmeneti otthona bentlakásos intézmény korszerűsítése a Dél-Nyírségben II, ütem”

 
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2008. októberében pályázatot nyújtott be az ÚJ MAGYARORSZG FEJLESZTÉSI TERV Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények korszerűsítése c. pályázati felhívására (Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1) Európai Uniós támogatási forrás elnyerésére annak érdekében, hogy a fenntartásában működő Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói intézményegység családok átmeneti otthona épületét korszerűsítse. A pályázat 2009. évben pozitív elbírálásban részesült a 31 millió forint összköltségű beruházáshoz több mint 29 millió forint Európai Uniós támogatási forrást sikerült elnyerni.
 
   
 
A projekt hosszú távon a hátrányos helyzetű térségben élő szociálisan rászorult emberek életminőségének javítását tűzte ki célul, míg rövidtávon a szolgáltatás alapvető feltételrendszeréhez nélkülözhetetlen helyiség- és komfortigény kielégítése, a fenntarthatóság biztosítása érdekében az épület rekonstrukciója, fűtéskorszerűsítése, nyílászáró, és tetőhéjazat cseréje valósult meg, mely hozzájárul a korszerű, gazdaságosan üzemeltethető és jól felszerelt ellátórendszer működéséhez.
 
A fejlesztés által az intézmény térségi szerepköre, elismertsége erősödik, a rászorult személyek és szociális szakemberek hatékonyabb célravezetőbb kapcsolat kialakítására képesek.
 
   
 
A projekt célcsoportja a Dél-Nyírségi Kistérségben élő, a szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülők és gyermekeik, a válsághelyzetben lévő, bántalmazott, vagy várandós anyák, a szülészetről kikerült anyák és gyermekeik, akik ezután megújult környezetben vehetik igénybe a szolgáltatást.
 

Kedvezményezett: Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 4320 Nagykálló, Somogyi Béla út 5-7.                           

 

Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület, www.esza.hu

 

Linkek: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.nfu.hu,

       

 

           

A TIOP-3.4.2-08/1-2008-0104 projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.